Standard | Premium | VIP | Kursy biznesowe / ADVANCED | Kursy maturalne | Kursy dla dzieci

Bardzo popularny kurs wśród osób, którym zależy na kameralnej atmosferze podczas nauki.

Wybierany najczęściej przez osoby dynamiczne, chcące nieco szybciej przyswajać wiedzę.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie to dwie godziny lekcyjne (2 x 50 minut).

Ilość osób w grupie: 3-5

 

Kurs języka angielskiego – PREMIUM

Cena kursu :

299 zł m-c / 16 godzin w miesiącu