Standard | Premium | VIP | Kursy biznesowe / ADVANCED | Kursy maturalne | Kursy dla dzieci

Jest to najbardziej popularny typ kursu wybierany przez naszych studentów.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie to dwie godziny lekcyjne (2 x 50 minut).

Ilość osób w grupie: 6 – 10

 

Kurs języka angielskiego – STANDARD

Cena kursu :

199 zł m-c / 16 godzin w miesiącu