Standard | Premium | VIP | Kursy biznesowe / ADVANCED | Kursy maturalne | Kursy dla dzieci

Popularny tryb nauczania wśród profesjonalistów o nienormowanym czasie pracy, którym zależy na szybkich efektach. Tempo, harmonogram spotkań oraz program zajęć ustalane są indywidualnie.

Ilość osób w grupie: 1-2

 

Kurs języka angielskiego – VIP

Cena kursu:

60 – 80 zł lekcja (50 minut)